Augustus/september 2014

Zonne-energie

In deze editie

Is uw dak geschikt voor zonnepanelen of zonneboilers?

Coverstory

Zonne-energie, wat brengt de toekomst?

In 2013 is het opgewekte vermogen aan zonne-energie in Nederland bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het lijkt er dus op dat we ons op een omslagpunt bevinden. We zetten de ontwikkelingen in de markt op een rij.

Waar Nederland op dit moment bezig is met een omslag, heeft Duitsland dit al jaren geleden meegemaakt. Het is dan ook erg nuttig om te kijken hoe onze oosterburen zijn omgegaan met zonne-energie, zodat we daarvan kunnen leren. We lopen dan misschien wel achter, maar dat heeft ook zijn voordelen, aldus Ewald Hafkenscheid, vennoot bij Zelziuz: “Het is altijd moeilijk om te voorspellen wanneer de exponentiële groei plaatsvindt van een bepaalde technologische ontwikkeling, in dit geval zonnepanelen. De Duitse markt geeft ons veel informatie op dit gebied. Bij hen was het echter wel

iets simpeler dan bij ons. Met name door een riante subsidieregeling heeft de markt daar een grote groei doorgemaakt. Zonnepanelen waren daar niet aan te slepen. In Nederland kwam het wat minder snel op gang, juist door de wetgeving.”

Wetgeving is de bottleneck

Zoals zo vaak bij nieuwe technologie, denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s, is de wetgeving een belangrijke reden waarom er niet sneller stappen worden gemaakt. In principe is de huidige salderingsregeling een prima uitgangspunt voor particulieren en bedrijven die zonnepanelen op hun dak hebben, maar voor andere initiatieven zoals bijvoorbeeld Energiek Vasse, waarbij op grote daken energie opgewekt wordt voor algemeen gebruik, is het lastiger.

Siegfried Zeevat en Ewald Hafkenscheid Zelziuz1
Siegfried Zeevat en Ewald Hafkenscheid, vennoot bij Zelziuz

Siegfried Zeevat, vennoot bij Zelziuz: “Als je ergens anders energie wilt produceren en beschikbaar maken voor je huis of bedrijf, dan is dat erg lastig. Stel dat je samen met enkele anderen zonnepanelen op een weilandje plaatst en die stroom zelf wilt afnemen. Dan moet je elektriciteit transporteren over het openbare net en dan krijg je te maken met allerlei regelgeving waarbij ook aanvullende kosten komen kijken. Dat remt deze ontwikkeling weer. In het energieakkoord is wel de zogenaamde postcoderoos opgenomen voor dit soort gevallen, waardoor je lokaal een coöperatie kunt vormen om dit toch mogelijk te maken met korting op energiebelasting.”

Siegfried Zeevat, vennoot bij Zelziuz: “Als je ergens anders energie wilt produceren en beschikbaar maken voor je huis of bedrijf, dan is dat erg lastig. Stel dat je samen met enkele anderen zonnepanelen op een weilandje plaatst en die stroom zelf wilt afnemen. Dan moet je elektriciteit transporteren over het openbare net en dan krijg je te maken met allerlei regelgeving waarbij ook aanvullende kosten komen kijken. Dat remt deze ontwikkeling weer. In het energieakkoord is wel de zogenaamde postcoderoos opgenomen voor dit soort gevallen, waardoor je lokaal een coöperatie kunt vormen om dit toch mogelijk te maken met korting op energiebelasting.”

Voordeel van het 6%-tarief

Het grote probleem van de Nederlandse wetgeving op het gebied van zonne-energie is dat de meeste maatregelen tijdelijk zijn, met uitzondering van de salderingsregeling. Daardoor is er weinig zekerheid en blijven veel mensen twijfelen. In Duitsland is het politieke beleid op het gebied van zonne-energie erg stabiel. Daardoor ging het ineens hard.

Toch zijn er ook voordelen van het Nederlandse beleid, vertelt Hafkenscheid: “De verlaging van BTW op arbeid naar 6% heeft gezorgd voor meer mensen die overstappen op zonne-energie, omdat de installatie van de panelen goedkoper werd.”

Ontwikkelingen in prijs en techniek

In de computerindustrie gold jarenlang de Wet van Moore, die stelt dat technologische vooruitgang ervoor zorgt dat computerchips elke twee jaar een verdubbeling van het aantal transistoren laten zien. In de markt van zonne-energie gaan de ontwikkelingen lang niet zo snel, aldus Zeevat: “Het is meer een evolutionaire ontwikkeling dan revolutionair. Er zijn wel systemen die efficiënter zijn, maar die zijn veel duurder. Het duurt erg lang voordat deze systemen kunnen concurreren op prijs met de bestaande dominante technologie, namelijk siliciumcellen. De prijs van zonne-installaties is dan ook flink gedaald de afgelopen jaren. De huidige prijs is nog maar 30% van de prijs die vijf jaar geleden betaald werd. Doordat die prijs gedaald is, hebben nieuwe technieken het erg moeilijk. NASA heeft cellen ontwikkeld die 44% van het zonlicht omzetten in energie, terwijl reguliere cellen op zo’n 19% zitten. Maar die efficiëntere cellen zijn nog niet rendabel op grote schaal. Wie weet vindt iemand nog het ei van Columbus uit, maar dat is afwachten.”

het zonlicht omzetten in energie, terwijl reguliere cellen op zo’n 19% zitten. Maar die efficiëntere cellen zijn nog niet rendabel op grote schaal. Wie weet vindt iemand nog het ei van Columbus uit, maar dat is afwachten.”

Versnelling van verduurzaming

Om Nederland duurzamer te maken op het gebied van energieopwekking hebben de vier grootste bouwers met zes grote woningcorporaties een convenant afgesloten met de naam Stroomversnelling om in 2020 in totaal 111.000 woningen ‘nul op de energiemeter’ te geven. Deze woningen zijn letterlijk energieneutraal. Naast elektriciteit wordt ook gas hierbij meegenomen, wat zorgt voor een extra uitdaging. Maar door de schaalgrootte van het project wordt er wél een flinke stap gezet richting de toekomst, vertelt Zeevat, al zijn er nog wel kanttekeningen: “Een grote uitdaging is bijvoorbeeld de opslag van energie, zodat je die kunt gebruiken wanneer je het nodig hebt en niet alleen op het moment wanneer het opgewekt wordt. Op dit moment betaal je voor een gemiddeld huishouden zo’n € 10.000 voor een opslagcapaciteit van ongeveer 5kWh, genoeg elektriciteit om ongeveer een dag vooruit te kunnen uitgaande van een gemiddeld huishouden. Dat betekent dus dat het momenteel nog het meest interessant is om elke zonne-installatie gewoon aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet. Dat levert voor iedereen het meeste voordeel op.”

Draagvlak blijft groeien

Nadat in een eerder stadium idealisme een grote rol speelde bij de overstap naar zonne-energie, is nu vooral het financiële aspect belangrijk. Net zoals het gevoel om niet afhankelijk te zijn van grote bedrijven voor energie. Zeevat: “Die gedachte wordt versterkt door het conflict tussen Rusland en Oekraïne, want ineens worden er door politici stappen ondernomen op het gebied van duurzame energie. Toch blijven vooral het rendement en de lagere woonlasten voorop staan voor de meeste mensen. Maar wat de reden voor mensen ook is: het draagvlak voor zonne-energie blijft groeien en dat is een goede zaak voor de toekomst.”

Verder lezen
Reageren
Vraag van de maand Vraag-van-de-maand-aug_sept-resized

Regelmatig ontvangt onze klantenservice vragen van klanten over actuele thema’s.

De vraag van deze maand is:
Ik heb een productie-installatie waar ik duurzame energie mee opwek. Is het van belang dat ik deze installatie aanmeld?

Antwoord:
Ja, dit is van belang. Lees meer hierover op cogas.nl.

Verder lezen
Tips

Tip over zonne-energie:

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen of zonneboilers? Kijk dan op de zonnekaart, een website die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak.

Ook zonne-energie krijgt van Cogas de nodige aandacht als duurzaam alternatief voor traditionele brandstoffen. Wij bekijken of en op welke manier we zonne-energie kunnen toepassen in projecten en vervullen bij de realisatie een faciliterende en regisserende rol.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Zonne-energie

De zonnekaart

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen of zonneboilers? Kijk dan op de zonnekaart, een website die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak.

Verder lezen
Facts & figures

Een aantal feiten over zonne-energie:

  • Het opgewekte vermogen aan zonne-energie in Nederland is in 2013 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor.
  • Overijssel levert 10% van de zonne-energie in Nederland.
  • Het aantal huishoudens met zonnepanelen in Oldenzaal, Almelo en Goor is in de  afgelopen twee jaar gestegen van 100 naar ruim 700.
  • In Goor is het aandeel zonne-energie het hoogst (3,8%).
  • De prijs van zonne-installaties is nog maar 30% van de prijs die vijf jaar geleden werd betaald.

Zonne energie

Klik hier voor meer informatie over zonne-energie.

Verder lezen